การถ่ายทอดประสบการณ์จากช่างภาพมืออาชีพ "การใช้กล้อง DSLR เพื่อตอบโจทย์โลกดิจิตอล"